رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منتفی شد

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منتفی شد تلاش آمریکا برای قراردادن دو بند اضافه بر بودجه ۲۰۲۱ سازمان ملل که مختص به احیای کمیته تحریم‌ها علیه ایران بود؛ با مخالفت ۱۴۲کشور مواجه شد و شکست خورد.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منتفی شد

تلاش آمریکا برای قراردادن دو بند اضافه بر بودجه ۲۰۲۱ سازمان ملل که مختص به احیای کمیته تحریم‌ها علیه ایران بود؛ با مخالفت ۱۴۲کشور مواجه شد و شکست خورد.