رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رامین رضاییان در آستانه انتقال به تیم السیلیه

رامین رضاییان در آستانه انتقال به تیم السیلیه روزنامه «الرایه» قطر به نقل از منابع خود خبر داد رامین رضاییان مدافع ایرانی تیم الدحیل در آستانه انتقال به تیم السیلیه به صورت قرضی است.

رامین رضاییان در آستانه انتقال به تیم السیلیه

روزنامه «الرایه» قطر به نقل از منابع خود خبر داد رامین رضاییان مدافع ایرانی تیم الدحیل در آستانه انتقال به تیم السیلیه به صورت قرضی است.