رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی

جزئیات پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی ثبت نام چهاردهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت اینترنتی آغاز شده است و این مهلت تا پایان روز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۹۹ ادامه دارد. داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و […]

جزئیات پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی

ثبت نام چهاردهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت اینترنتی آغاز شده است و این مهلت تا پایان روز دوشنبه ۶ بهمن ماه ۹۹ ادامه دارد.

داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک مشروحه می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.