رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور مجوز تردد بین شهری آنلاین می‌شود

صدور مجوز تردد بین شهری آنلاین می‌شود فرمانداری تهران: صدور مجوزهای تردد بین شهری از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه تا سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه متوقف می‌شود و پس از آن به‌صورت آنلاین ارائه خواهد شد. طی روزهای آینده نشانی سایت درخواست آنلاین دریافت مجوز و نحوه درخواست و شرایط مجوز به اطلاع عموم خواهد رسید.

صدور مجوز تردد بین شهری آنلاین می‌شود

فرمانداری تهران:
صدور مجوزهای تردد بین شهری از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه تا سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه متوقف می‌شود و پس از آن به‌صورت آنلاین ارائه خواهد شد.

طی روزهای آینده نشانی سایت درخواست آنلاین دریافت مجوز و نحوه درخواست و شرایط مجوز به اطلاع عموم خواهد رسید.