رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونای انگلیسی به چین رسید

کرونای انگلیسی به چین رسید اولین مورد ابتلا به گونه جهش یافته ویروس کرونا موسوم به کرونای انگلیسی در چین ثبت شد.

کرونای انگلیسی به چین رسید

اولین مورد ابتلا به گونه جهش یافته ویروس کرونا موسوم به کرونای انگلیسی در چین ثبت شد.