رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه شدن شرکت آمریکایی به‌خاطر نقض تحریم‌های ایران

جریمه شدن شرکت آمریکایی به‌خاطر نقض تحریم‌های ایران وزارت خزانه‌داری آمریکا (امروز) پنج‌شنبه در بیانیه‌ای از جریمه شدن یک شرکت در این کشور به‌دلیل نقض تحریم‌های چند کشور ازجمله ایران خبر داد. «اوکراین، کوبا، سودان، و سوریه» ازجمله دیگر کشور‌هایی هستند که نامشان در لیست تحریم‌ها آمریکا ذکر شده است.

جریمه شدن شرکت آمریکایی به‌خاطر نقض تحریم‌های ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا (امروز) پنج‌شنبه در بیانیه‌ای از جریمه شدن یک شرکت در این کشور به‌دلیل نقض تحریم‌های چند کشور ازجمله ایران خبر داد.

«اوکراین، کوبا، سودان، و سوریه» ازجمله دیگر کشور‌هایی هستند که نامشان در لیست تحریم‌ها آمریکا ذکر شده است.