رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی اتوبوس حامل ۱۴ مبتلا به کرونا در ورودی گناباد

شناسایی اتوبوس حامل ۱۴ مبتلا به کرونا در ورودی گناباد فرماندار گناباد: عده‌ای از شهروندان تحت عنوان اردوی آموزشی به شمال سفر کرده بودند که هنگام برگشت و ورود به شهرستان، از تمامی آنان تست کرونا گرفته شد و متاسفانه تست ۱۴ نفر از آنان مثبت بود تمامی افراد مبتلا قرنطینه شدند/ ایسنا

شناسایی اتوبوس حامل ۱۴ مبتلا به کرونا در ورودی گناباد

فرماندار گناباد:

عده‌ای از شهروندان تحت عنوان اردوی آموزشی به شمال سفر کرده بودند که هنگام برگشت و ورود به شهرستان، از تمامی آنان تست کرونا گرفته شد و متاسفانه تست ۱۴ نفر از آنان مثبت بود

تمامی افراد مبتلا قرنطینه شدند/ ایسنا