رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجمع مخالفان واکسن مقابل وزارت بهداشت ايران

تجمع مخالفان واکسن مقابل وزارت بهداشت ايران نه به واکسن داخلی، نه به واکسن خارجی؛ ما خودمان واکسن امام‌کاظم داریم /عصرایران

تجمع مخالفان واکسن مقابل وزارت بهداشت ايران

نه به واکسن داخلی، نه به واکسن خارجی؛ ما خودمان واکسن امام‌کاظم داریم /عصرایران