رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منطقه سبز در بغداد تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت

منطقه سبز در بغداد تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت شماری از نیروهای ویژه و دستگاه مبارزه با تروریسم برای مقابله با وقوع هرگونه حمله احتمالی به طور گسترده در ورودی های منطقه «سبز» مستقر شده اند. استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف منطقه سبز که شماری از دفاتر سازمان ها و نهادهای بین المللی […]

منطقه سبز در بغداد تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفت

شماری از نیروهای ویژه و دستگاه مبارزه با تروریسم برای مقابله با وقوع هرگونه حمله احتمالی به طور گسترده در ورودی های منطقه «سبز» مستقر شده اند.

استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف منطقه سبز که شماری از دفاتر سازمان ها و نهادهای بین المللی و سفارت آمریکا و تعدادی از ساختمان های حکومتی مهم عراق در آنجا واقع است، برای جلوگیری از هرگونه حمله احتمالی به مراکز دیپلماتیک و شهروندان عراقی صورت گرفته است./ایرنا