رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود ورزشکاران و تیم‌های ورزشی به ژاپن ممنوع شد

ورود ورزشکاران و تیم‌های ورزشی به ژاپن ممنوع شد دولت ژاپن ورود ورزشکاران و تیم‌های ورزشی به خاک این کشور را به خاطر موارد گزارش شده از ویروس جدید کرونا به حالت تعلیق درآورد. این موضوع حداقل به مدت یک ماه اجرایی خواهد شد.

ورود ورزشکاران و تیم‌های ورزشی به ژاپن ممنوع شد

دولت ژاپن ورود ورزشکاران و تیم‌های ورزشی به خاک این کشور را به خاطر موارد گزارش شده از ویروس جدید کرونا به حالت تعلیق درآورد. این موضوع حداقل به مدت یک ماه اجرایی خواهد شد.