رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ساختمان باشگاه پرسپولیس هم توقیف شد

ساختمان باشگاه پرسپولیس هم توقیف شد به دلیل بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا، ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به دلیل اینکه سند آن به نام این فدراسیون فوتبال است، توقیف شده است.

ساختمان باشگاه پرسپولیس هم توقیف شد

به دلیل بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت شستا، ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به دلیل اینکه سند آن به نام این فدراسیون فوتبال است، توقیف شده است.