رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتیجه بررسی ها درباره FATF بهمن ماه مشخص می شود

نتیجه بررسی ها درباره FATF بهمن ماه مشخص می شود میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: فعلا جلسات کارشناسی درباره روند بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. نتیجه بررسی کارشناسان برای تصمیم گیری به صحن مجمع خواهد رفت و نهایتا فکر می‌کنم در بهمن ماه نتیجه آن روشن […]

نتیجه بررسی ها درباره FATF بهمن ماه مشخص می شود

میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
فعلا جلسات کارشناسی درباره روند بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است.

نتیجه بررسی کارشناسان برای تصمیم گیری به صحن مجمع خواهد رفت و نهایتا فکر می‌کنم در بهمن ماه نتیجه آن روشن شود.