رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترمز کرونا در استان‌های شمالی کشیده نشد/روند افزایشی نگران کننده کرونا در مازندران

ترمز کرونا در استان‌های شمالی کشیده نشد/روند افزایشی نگران کننده کرونا در مازندران مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران : در اکثر استان‌های کشور شاهد روند نزولی بیماری کرونا در موارد بستری و مرگ در هفته‌های اخیر هستیم، اما وضعیت بیماری کرونا در استان‌های شمالی کشور و به طور خاص […]

ترمز کرونا در استان‌های شمالی کشیده نشد/روند افزایشی نگران کننده کرونا در مازندران

مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران :

در اکثر استان‌های کشور شاهد روند نزولی بیماری کرونا در موارد بستری و مرگ در هفته‌های اخیر هستیم، اما وضعیت بیماری کرونا در استان‌های شمالی کشور و به طور خاص در استان مازندران قابل توجه و تأمل است.

روند بیماری کرونا در استان‌های شمالی کشور، که زودتر از اکثر استان‌های کشور درگیر پیک اول هم شده بودند، هم اکنون نزولی نیست و این موضوع زنگ خطری را به صدا در می‌آورد که این احتمال وجود دارد تا گرفتار پیک چهارم بیماری کرونا شوند.

اگر کاهش سطح مراقبت‌ها و نظارت‌ها در سایر استان‌های کشور هم اتفاق بیفتد، دور از ذهن نیست که درگیر پیک مجدد بیماری کرونا شویم.

روند بیماری کرونا در کشور نزولی است اما در استان مازندران برخلاف سایر استان شاهد نارنجی و قرمز شدن شهرها و تعطیلی ها و اعمال محدودیت ها هستیم.