رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلودگی هوا ویروس کرونا را ماندگارتر می‌کند

آلودگی هوا ویروس کرونا را ماندگارتر می‌کند زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران: با وجود پایداری آلودگی هوا و چگالی جمعیت این روند کندتر خواهد شد. آلودگی هوا شیوع کرونا را تشدید خواهد کرد چرا که در این شرایط فرد نسبت به ویروس ضعیف‌تر می‌شود.

آلودگی هوا ویروس کرونا را ماندگارتر می‌کند

زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران: با وجود پایداری آلودگی هوا و چگالی جمعیت این روند کندتر خواهد شد. آلودگی هوا شیوع کرونا را تشدید خواهد کرد چرا که در این شرایط فرد نسبت به ویروس ضعیف‌تر می‌شود.