رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۰۰مدرسه در کشور به‌نام شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شد

۱۰۰مدرسه در کشور به‌نام شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شد رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از نامگذاری ۱۰۰ مجتمع و فضای آموزشی به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

۱۰۰مدرسه در کشور به‌نام شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شد

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از نامگذاری ۱۰۰ مجتمع و فضای آموزشی به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.