رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زن خائن اماراتی مجبور به پرداخت غرامت به شوهرش شد

زن خائن اماراتی مجبور به پرداخت غرامت به شوهرش شد قاضی یکی از دادگاه‌های امارات متحده عربی زنی را که به شوهرش خیانت کرده بود محکوم به پرداخت ۴۵ هزار درهم به عنوان خسارت فرار از خانه و برقراری رابطه نامشروع با فرد دیگر کرد به نقل از روزنامه امارات الیوم، دادگاه بدوی العین زنی […]

زن خائن اماراتی مجبور به پرداخت غرامت به شوهرش شد

قاضی یکی از دادگاه‌های امارات متحده عربی زنی را که به شوهرش خیانت کرده بود محکوم به پرداخت ۴۵ هزار درهم به عنوان خسارت فرار از خانه و برقراری رابطه نامشروع با فرد دیگر کرد

به نقل از روزنامه امارات الیوم، دادگاه بدوی العین زنی را که از خانه همسر خود گریخته و با یک فرد دیگر رابطه نامشروع برقرار کرده بود محکوم به پرداخت ۴۵ هزار درهم در وجه همسرش برای جبران زیان‌های مالی و معنوی واردشده به او کرد!

دادگاه در توضیح این اقدام اعلام کرد، این امر صرفاً جنبه جزایی پرونده بوده و بعد از اجرای آن به مساله رابطه نامشروع خواهد پرداخت و این حکم نیز بنا بر شکایت شوهر و درخواست دریافت ضرر و زیان مادی و معنوی واردشده بر او صادر شده است، گرچه این رقم صرفاً بابت جبران زیان‌های روحی واردشده است