رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرونده مسکن مهر، امسال بسته می‌شود

پرونده مسکن مهر، امسال بسته می‌شود وزیر راه و شهرسازی: اگرچه تقاضاها و مطالبات غیرمنطقی فراوانی به وزارت راه و شهرسازی تحمیل می‌شود اما پرونده مسکن مهر حتماً تا پایان امسال بسته شود زیرا تعهدی است که وزارت راه و شهرسازی بر آن تاکید کرده و در این خصوص نیز نامه‌ای به مقام معظم رهبری […]

پرونده مسکن مهر، امسال بسته می‌شود

وزیر راه و شهرسازی: اگرچه تقاضاها و مطالبات غیرمنطقی فراوانی به وزارت راه و شهرسازی تحمیل می‌شود اما پرونده مسکن مهر حتماً تا پایان امسال بسته شود زیرا تعهدی است که وزارت راه و شهرسازی بر آن تاکید کرده و در این خصوص نیز نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارائه شده است.