رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارائه واکسن آنفلوآنزا با کارت ملی در داروخانه‌های دولتی

ارائه واکسن آنفلوآنزا با کارت ملی در داروخانه‌های دولتی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو: تمامی افراد می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی و مراجعه به داروخانه‌های دولتی و ثبت مشخصات در سامانه تیتک واکسن آنفلوآنزا چهار ظرفیتی تهیه کنند.

ارائه واکسن آنفلوآنزا با کارت ملی در داروخانه‌های دولتی

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

تمامی افراد می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی و مراجعه به داروخانه‌های دولتی و ثبت مشخصات در سامانه تیتک واکسن آنفلوآنزا چهار ظرفیتی تهیه کنند.