رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مشترکان کم مصرف، تشویقی دریافت می‌کنند

مشترکان کم مصرف، تشویقی دریافت می‌کنند مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه این تشویقی‌ها در زمان اوج مصرف برق در تابستان پرداخت می‌شد افزود: با توجه به شرایط فعلی و افزایش مصرف انرژی، پرداخت این تشویقی‌ها همچنان ادامه دارد.

مشترکان کم مصرف، تشویقی دریافت می‌کنند

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه این تشویقی‌ها در زمان اوج مصرف برق در تابستان پرداخت می‌شد افزود: با توجه به شرایط فعلی و افزایش مصرف انرژی، پرداخت این تشویقی‌ها همچنان ادامه دارد.