رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هر عدد تخم مرغ ١۵٠٠ تومان شد

هر عدد تخم مرغ ١۵٠٠ تومان شد در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده را ١۶ هزار و ٩٠٠ تومان اعلام کرده و براین اساس قیمت هر شانه تخم مرغ حدود ٣۴ هزار تومان می شود اما در بازار هر شانه تخم مرغ ١٠ هزار تومان بالاتر از […]

هر عدد تخم مرغ ١۵٠٠ تومان شد

در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده را ١۶ هزار و ٩٠٠ تومان اعلام کرده و براین اساس قیمت هر شانه تخم مرغ حدود ٣۴ هزار تومان می شود اما در بازار هر شانه تخم مرغ ١٠ هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب عرضه می شود.

براین اساس قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار برای مصرف کننده حدود ۴٣ تا ۴۵ هزار تومان و هر عدد تخم مرغ ١۵٠٠ تومان است.