رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نفت: چاره ای به جز مصرف مازوت نداریم

وزیر نفت: چاره ای به جز مصرف مازوت نداریم زنگنه در نشست مشترک وزرای نیرو، نفت و کشور: یکی از علل افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجره ها با این تصور است که کرونا خارج می شود در صورتی که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از اتلاف انرژی خودداری کنند. […]

وزیر نفت: چاره ای به جز مصرف مازوت نداریم

زنگنه در نشست مشترک وزرای نیرو، نفت و کشور:

یکی از علل افزایش مصرف گاز خانگی باز کردن پنجره ها با این تصور است که کرونا خارج می شود در صورتی که باید مردم هم دما را پایین بیاورند و هم از اتلاف انرژی خودداری کنند.

ما مشکلاتی داریم و نمی توانیم همه استان ها را در بحث مصرف مازوت مستثنی کنیم

در بحث سیمان قرار ما این بود که از زمستان مصرف مازوت داشته باشند و امروز در هیئت دولت مصوب می کنیم که قیمت نفت کوره معادل گاز مصرفی شان شود.