رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن کرونای ایرانی چینی و کوبایی نیست

واکسن کرونای ایرانی چینی و کوبایی نیست سخنگوی ستاد اجرای فرمان امام: حجت نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرای فرمان امام با تاکید بر اینکه واکسن تولید داخل که مرحله تست انسانی را می‌گذراند صد درصد ایرانی است و توسط دانشمندان کشورمان ساخته شده گفت: طبق نظرسنجی‌های انجام شده اعتماد مردم به واکسن داخلی بیشتر از […]

واکسن کرونای ایرانی چینی و کوبایی نیست

سخنگوی ستاد اجرای فرمان امام:

حجت نیکی ملکی، سخنگوی ستاد اجرای فرمان امام با تاکید بر اینکه واکسن تولید داخل که مرحله تست انسانی را می‌گذراند صد درصد ایرانی است و توسط دانشمندان کشورمان ساخته شده گفت: طبق نظرسنجی‌های انجام شده اعتماد مردم به واکسن داخلی بیشتر از نمونه‌های خارجی آن است.