رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حجت‌الاسلام درویشیان: برخی از افرادی که در سیل سال گذشته اهواز مسئول بودند، محکوم شدند

حجت‌الاسلام درویشیان: برخی از افرادی که در سیل سال گذشته اهواز مسئول بودند، محکوم شدند رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تهران ۲۰: در موضوع پیشگیری از سیل اهواز وجوهی باید در اختیار شهرداری و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته است و مبالغی باید برای ایجاد سامانه‌ای برای جمع آوری آب‌های سطحی استان و […]

حجت‌الاسلام درویشیان: برخی از افرادی که در سیل سال گذشته اهواز مسئول بودند، محکوم شدند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تهران ۲۰:

در موضوع پیشگیری از سیل اهواز وجوهی باید در اختیار شهرداری و آب و فاضلاب قرار می‌گرفته است و مبالغی باید برای ایجاد سامانه‌ای برای جمع آوری آب‌های سطحی استان و طرح جامع اهواز و استان انجام می‌شده است همچنین اقدامات انجام شده کافی نبوده است.

در سیل سال گذشته برخی از افرادی که مسئول بودند به محکومیت رسیدند همچنین برای ایجاد و اصلاح برخی از ظرفیت‌ها مدت ۶ ماه یا یکسال کافی نیست.