رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق نخستین دوز واکسن آکسفورد

تزریق نخستین دوز واکسن آکسفورد نخستین دوز واکسن کووید ۱۹ توسعه یافته در دانشگاه آکسفورد امروز در انگلیس به افراد تزریق شود. ۶ بیمارستان با در اختیار داشتن ۵۳۰ هزار دوز، فرایند واکسیناسیون با محصول دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا را آغاز می‌کنند.

تزریق نخستین دوز واکسن آکسفورد

نخستین دوز واکسن کووید ۱۹ توسعه یافته در دانشگاه آکسفورد امروز در انگلیس به افراد تزریق شود.

۶ بیمارستان با در اختیار داشتن ۵۳۰ هزار دوز، فرایند واکسیناسیون با محصول دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا را آغاز می‌کنند.