رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری آلودگی هوا؛

دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری آلودگی هوا؛ رئیسی: هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه است و در برابر نقض حقوق عامه نباید سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مسئولان و عدم اجرای قانون آسیب ببینند. دادستان کل کشور باید این موضوع را از طریق معاونت حقوق عامه […]

دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری آلودگی هوا؛

رئیسی: هوای پاک و محیط زیست از حقوق عامه است و در برابر نقض حقوق عامه نباید سکوت کرد و اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مسئولان و عدم اجرای قانون آسیب ببینند.

دادستان کل کشور باید این موضوع را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.