رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آدرس سایت ثبت نام مجوز تردد بین شهری اعلام شد

آدرس سایت ثبت نام مجوز تردد بین شهری اعلام شد “ایمان قربانی” مشاور فرماندار و رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران: شهروندان تهرانی می‌توانند، از روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ جهت تردد بین شهری در سامانه صدور مجوز به نشانی moi.ir/taradod مراجعه و ثبت نام کنند.

آدرس سایت ثبت نام مجوز تردد بین شهری اعلام شد

“ایمان قربانی” مشاور فرماندار و رئیس روابط عمومی فرمانداری تهران:

شهروندان تهرانی می‌توانند، از روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ جهت تردد بین شهری در سامانه صدور مجوز به نشانی moi.ir/taradod مراجعه و ثبت نام کنند.