رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناوری که امروز به دلیل نقض اصول زیست‌محیطی توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس متوقف شد، HANKUK CHEMI نام دارد.

شناوری که امروز به دلیل نقض اصول زیست‌محیطی توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس متوقف شد، HANKUK CHEMI نام دارد. شناور HANKUK CHEMI از مبدا بندر الجبیل عربستان سعودی عازم کره‌جنوبی بوده است. اطلاعات سایت های رهگیری شناورها نشان می دهد این شناور در سال ۲۰۰۰ ساخته شده است. این کشتی با پرچم کره‌جنوبی […]

شناوری که امروز به دلیل نقض اصول زیست‌محیطی توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس متوقف شد، HANKUK CHEMI نام دارد.

شناور HANKUK CHEMI از مبدا بندر الجبیل عربستان سعودی عازم کره‌جنوبی بوده است.

اطلاعات سایت های رهگیری شناورها نشان می دهد این شناور در سال ۲۰۰۰ ساخته شده است.

این کشتی با پرچم کره‌جنوبی در حال تردد و حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن اتانول بوده است.