رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات برحسب درآمد از واحدهای آسیب دیده از کرونا اخذ می شود

مالیات برحسب درآمد از واحدهای آسیب دیده از کرونا اخذ می شود معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:دولت برای حمایت صنوف آسیب دیده ناشی از بیماری کرونا مالیات را امسال برحسب درآمد اخذ می‌کند و همچنین واحدهای صنفی متضرر و تعطیل از جمله رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی شامل بخشودگی مالیاتی می‌شوند.

مالیات برحسب درآمد از واحدهای آسیب دیده از کرونا اخذ می شود

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:دولت برای حمایت صنوف آسیب دیده ناشی از بیماری کرونا مالیات را امسال برحسب درآمد اخذ می‌کند و همچنین واحدهای صنفی متضرر و تعطیل از جمله رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی شامل بخشودگی مالیاتی می‌شوند.