رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سامانه مجوز تردد بین شهری در دسترس نیست

سامانه مجوز تردد بین شهری که قرار بود امروز در دسترس باشد از اوایل ساعت کاری امروز در دسترس نیست و پیغام زیر در صفحه نمایش داده می شود. این سامانه توسط فرمانداری تهران معرفی شده است./چند ثانیه

سامانه مجوز تردد بین شهری که قرار بود امروز در دسترس باشد از اوایل ساعت کاری امروز در دسترس نیست و پیغام زیر در صفحه نمایش داده می شود.

این سامانه توسط فرمانداری تهران معرفی شده است./چند ثانیه