رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار روحانی در مورد عملیات روانی تخریبی در اقتصاد و بورس و نوسانات ارزی

هشدار روحانی در مورد عملیات روانی تخریبی در اقتصاد و بورس و نوسانات ارزی روحانی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست. رییس جمهور: پیام مجموعه سیاست‌های کشور در قبال جذب سرمایه […]

هشدار روحانی در مورد عملیات روانی تخریبی در اقتصاد و بورس و نوسانات ارزی

روحانی سیاه‌نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوسانات ارزی را با هدف دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی دانست.

رییس جمهور: پیام مجموعه سیاست‌های کشور در قبال جذب سرمایه باید واحد و در حمایت از سرمایه‌گذاری باشد.