رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های ایران را سه ماه تمدید کرد

آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های ایران را سه ماه تمدید کرد یک مسئول عراقی گفت که واشنگتن معافیت‌های این کشور از تحریم‌های ایران برای خرید انرژی را به مدت سه ماه تمدید کرده است.

آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های ایران را سه ماه تمدید کرد

یک مسئول عراقی گفت که واشنگتن معافیت‌های این کشور از تحریم‌های ایران برای خرید انرژی را به مدت سه ماه تمدید کرده است.