رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام نتایج پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹

اعلام نتایج پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹ سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور : در پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۹ تعداد ۷۰ هزار و ۹۷۲ نفر پذیرفته شدند.

اعلام نتایج پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۹

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور : در پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۹ تعداد ۷۰ هزار و ۹۷۲ نفر پذیرفته شدند.