رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرقت ۶ هزار دریچه فاضلاب در اهواز

سرقت ۶ هزار دریچه فاضلاب در اهواز مدیر بخش فاضلاب آبفای اهواز: در شهر اهواز حدود ۵۲ هزار درب منهول که دریچه بازدید است وجود دارد و قریب به ۶ هزارتا از آن‌ها مفقود شده که درحال خریداری مجدد آن‌ها هستیم

سرقت ۶ هزار دریچه فاضلاب در اهواز

مدیر بخش فاضلاب آبفای اهواز: در شهر اهواز حدود ۵۲ هزار درب منهول که دریچه بازدید است وجود دارد و قریب به ۶ هزارتا از آن‌ها مفقود شده که درحال خریداری مجدد آن‌ها هستیم