رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست صدور حکم قطع ید برای سارقان

درخواست صدور حکم قطع ید برای سارقان سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو هیات رییسه مجلس، با ابراز نگرانی از گسترش دامنه سرقت‌ها که باعث ایجاد ناامنی برای مردم شده است، صدور حکم قطع ید برای سارقان را نقطه پایان شرارت این مجرمان دانست /عصرایران

درخواست صدور حکم قطع ید برای سارقان

سید ناصر موسوی لارگانی؛ عضو هیات رییسه مجلس، با ابراز نگرانی از گسترش دامنه سرقت‌ها که باعث ایجاد ناامنی برای مردم شده است، صدور حکم قطع ید برای سارقان را نقطه پایان شرارت این مجرمان دانست /عصرایران