رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان ولیعصر رونمایی شد

سردیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان ولیعصر رونمایی شد سردیس دیگری با همین مشخصات روزهای آینده و همزمان با هفته بزرگداشت سردار دل‌ها در میدان آرژانتین و مقابل پایانه بیهقی شهر تهران نصب و رونمایی خواهد شد.

سردیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان ولیعصر رونمایی شد

سردیس دیگری با همین مشخصات روزهای آینده و همزمان با هفته بزرگداشت سردار دل‌ها در میدان آرژانتین و مقابل پایانه بیهقی شهر تهران نصب و رونمایی خواهد شد.