رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس یادبود سران ۶ کشور جنوب خلیج فارس

❌عکس یادبود سران ۶ کشور جنوب خلیج فارس بعد از پایان نشست شورای همکاری در شهر باستانی العلا سعودی آنها در کنار سالن کنفرانس “مرایا” عکس انداخته اند؛ ساختمانی که با آیینه پوشیده شده و تصویر آن، انعکاس طبیعت منطقه است.

❌عکس یادبود سران ۶ کشور جنوب خلیج فارس بعد از پایان نشست شورای همکاری در شهر باستانی العلا سعودی

آنها در کنار سالن کنفرانس “مرایا” عکس انداخته اند؛ ساختمانی که با آیینه پوشیده شده و تصویر آن، انعکاس طبیعت منطقه است.