رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت انگلیسی (G4S) در پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس متهم شناخته شد

شرکت انگلیسی (G4S) در پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس متهم شناخته شد کمیته تحقیق تشکیل شده از سوی وزارت کشور عراق امروز شرکت انگلیسی (G4S) مسئول حفاظت امنیتی از فرودگاه بین‌المللی بغداد را در پرونده ترور فرماندهان شهید متهم اعلام کرد.

شرکت انگلیسی (G4S) در پرونده ترور شهیدان سلیمانی و المهندس متهم شناخته شد

کمیته تحقیق تشکیل شده از سوی وزارت کشور عراق امروز شرکت انگلیسی (G4S) مسئول حفاظت امنیتی از فرودگاه بین‌المللی بغداد را در پرونده ترور فرماندهان شهید متهم اعلام کرد.