رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چه پیامک‌هایی مشمول جریمه محدودیت ترافیکی کرونا می‌شود؟

چه پیامک‌هایی مشمول جریمه محدودیت ترافیکی کرونا می‌شود؟ ▪️عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور: چنانچه برای افرادی پیامکی با این مضمون آمده باشد که تردد مالک خودرو در حال بررسی است؛ این افراد نگران نباشند زیرا این پیامک در چک اپراتورهای بخش اجرائیات پلیس راهور به صورت سیستمی بررسی می شود و چنانچه رنگ […]

چه پیامک‌هایی مشمول جریمه محدودیت ترافیکی کرونا می‌شود؟

▪️عین الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور:

چنانچه برای افرادی پیامکی با این مضمون آمده باشد که تردد مالک خودرو در حال بررسی است؛ این افراد نگران نباشند زیرا این پیامک در چک اپراتورهای بخش اجرائیات پلیس راهور به صورت سیستمی بررسی می شود و چنانچه رنگ و نوع خودرو با پیامک ارسالی هماهنگی نداشته باشد، حذف می شود.

اگر پیامک دومی آمد که در آن ذکر شده، مرتکب تخلف شده اید و این پیامک دارای شناسه پرداخت باشد، یعنی تخلفی صورت گرفته و باید جریمه پرداخت شود.

اگر فردی در جاده و مسیر اعلامی ترددی نداشته اما پیامک دریافت کرده است، این نوع پیامک ها نیز در چک اپراتورهای پلیس راهور بررسی و از سیستم حذف می شود.

چنانچه نام دارندگان مجوز فرمانداری ها در سیستم اجرائیات راهور ثبت شده اما برای آن ها پیامک هشداری آمده است، نگران نباشند، زیرا با ارسال این پیامک جریمه ای برای آنها منظور نمی شود./ ایرنا