رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه احمدی‌نژاد به روحانی برای پیشگیری از وقوع جنگ در خاورمیانه و خلیج فارس

نامه احمدی‌نژاد به روحانی برای پیشگیری از وقوع جنگ در خاورمیانه و خلیج فارس محمود احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ خطاب به حسن روحانی و سران کشورهای منطقه، توجه آنان را به ضرورت اتّخاذ تدابیر لازم و فوری برای پیشگیری از وقوع یک جنگ تازه در منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس جلب کرد /دولت بهار

نامه احمدی‌نژاد به روحانی برای پیشگیری از وقوع جنگ در خاورمیانه و خلیج فارس

محمود احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ خطاب به حسن روحانی و سران کشورهای منطقه، توجه آنان را به ضرورت اتّخاذ تدابیر لازم و فوری برای پیشگیری از وقوع یک جنگ تازه در منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس جلب کرد /دولت بهار