رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امام جمعه موقت تهران: تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه توجیه ندارد

امام جمعه موقت تهران: تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه توجیه ندارد ابوترابی: من به رعایت دستورات بهداشتی تاکید دارم ولی تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه به طور کلی و با رعایت ضوابط بهداشتی توجیه ندارد و تصمیمات غیرمنطقی و بدون کار علمی و کارشناسی قابل دوام نیست./ایسنا

امام جمعه موقت تهران: تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه توجیه ندارد

ابوترابی:
من به رعایت دستورات بهداشتی تاکید دارم ولی تعطیلی نمازهای جماعت و جمعه به طور کلی و با رعایت ضوابط بهداشتی توجیه ندارد و تصمیمات غیرمنطقی و بدون کار علمی و کارشناسی قابل دوام نیست./ایسنا