رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرفداران ترامپ وارد ساختمان کنگره شدند

طرفداران ترامپ وارد ساختمان کنگره شدند خبرنگار هافینگتون‌پست: عده‌ای از طرفداران ترامپ با عبور از موانع امنیتی کنگره توانستند وارد این ساختمان شوند.

طرفداران ترامپ وارد ساختمان کنگره شدند

خبرنگار هافینگتون‌پست: عده‌ای از طرفداران ترامپ با عبور از موانع امنیتی کنگره توانستند وارد این ساختمان شوند.