رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استعفاهای پی‌درپی در کاخ سفید

استعفاهای پی‌درپی در کاخ سفید شبکه ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد «آنا ریکی نیکِتا» مسئول امور اجتماعی کاخ سفید سومین مقام آمریکایی است که بعد از بحران کنگره، از سمت خود در دولت ترامپ استعفا داد.

استعفاهای پی‌درپی در کاخ سفید

شبکه ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد «آنا ریکی نیکِتا» مسئول امور اجتماعی کاخ سفید سومین مقام آمریکایی است که بعد از بحران کنگره، از سمت خود در دولت ترامپ استعفا داد.