رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اوباما: اين لكه ننگ در تاريخ آمريكا خواهد ماند

اوباما: اين لكه ننگ در تاريخ آمريكا خواهد ماند باراك اوباما رييس جمهور سابق آمريكا در بيانيه در واكنش به آشوب در واشنگتن و تسخير ساختمان كنگره: تاریخ به درستی خشونت‌های امروز در کنگره را که از سوی رئیس جمهوری وقت آمریکا با دروغ‌های بی اساس درباره نتیجه قانونی انتخابات نشات گرفت به عنوان لحظه […]

اوباما: اين لكه ننگ در تاريخ آمريكا خواهد ماند

باراك اوباما رييس جمهور سابق آمريكا در بيانيه در واكنش به آشوب در واشنگتن و تسخير ساختمان كنگره:

تاریخ به درستی خشونت‌های امروز در کنگره را که از سوی رئیس جمهوری وقت آمریکا با دروغ‌های بی اساس درباره نتیجه قانونی انتخابات نشات گرفت به عنوان لحظه ننگین و شرم آور به خاطر می‌سپارد.

جمهوريخواهان اكنون با دو انتخاب مواجه هستند؛ یا به این مسیر ادامه داده و بر آتش اختلافات بیفزایند، یا حقیقت را انتخاب کرده و نخستین گام‌ها را برای خاموش کردن شعله‌های آتش بردارند.