رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جو بایدن رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد

جو بایدن رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد با رأی ایالت «ورمونت» به بایدن، نامزد دموکرات‌ها از ۲۷۰ رأی الکترال کالج عبور کرد و رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد.

جو بایدن رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد

با رأی ایالت «ورمونت» به بایدن، نامزد دموکرات‌ها از ۲۷۰ رأی الکترال کالج عبور کرد و رسماً رئیس‌جمهور آمریکا شد.