رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شبی شگفت انگیز برای مردم جهان، با تماشای یک فیلم وسترن از واشنگتن!

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: شبی شگفت انگیز برای مردم جهان، با تماشای یک فیلم وسترن از واشنگتن! فیلم “دموکراسی امریکایی” با تیراندازی خونین تمام شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: شبی شگفت انگیز برای مردم جهان، با تماشای یک فیلم وسترن از واشنگتن!

فیلم “دموکراسی امریکایی” با تیراندازی خونین تمام شد.