رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن تا ۳۰ دی تمدید شد

مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن تا ۳۰ دی تمدید شد معاون وزیر کار از تمدید مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن برای متقاضیان دارای شرایط از جمله کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار، خبر داد.

مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن تا ۳۰ دی تمدید شد

معاون وزیر کار از تمدید مهلت واریز آورده در سامانه جامع اقدام ملی مسکن برای متقاضیان دارای شرایط از جمله کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و زنان سرپرست خانوار، خبر داد.