رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موردی از ابتلا به واریانت کرونای انگلیسی در کردستان تایید و گزارش نشده است

موردی از ابتلا به واریانت کرونای انگلیسی در کردستان تایید و گزارش نشده است رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: بیماری که در غرب کشور به کرونا مبتلا شده و به تازگی از سفر انگلیس برگشته است، مبتلا به واریانت کرونای انگلیسی نیست و آزمایشات وی تایید نشد.

موردی از ابتلا به واریانت کرونای انگلیسی در کردستان تایید و گزارش نشده است

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: بیماری که در غرب کشور به کرونا مبتلا شده و به تازگی از سفر انگلیس برگشته است، مبتلا به واریانت کرونای انگلیسی نیست و آزمایشات وی تایید نشد.