رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تجارت و حمل و نقل میان قطر و امارات از سرگرفته می‌شود

تجارت و حمل و نقل میان قطر و امارات از سرگرفته می‌شود وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه گفت، حمل و نقل و تجارت میان این کشور و قطر بر اساس توافق «العلا» ظرف یک هفته از سرگرفته خواهد شد.

تجارت و حمل و نقل میان قطر و امارات از سرگرفته می‌شود

وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه گفت، حمل و نقل و تجارت میان این کشور و قطر بر اساس توافق «العلا» ظرف یک هفته از سرگرفته خواهد شد.