رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود هیئت کره ای به ایران برای نفتکش نیست

ورود هیئت کره ای به ایران برای نفتکش نیست سعید خطیب زاده سخنگوی و امور خارجه: هیئتی که وارد کشورمان شده است بخشی از هیات قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی است که قرار است روز یکشنبه به تهران سفر کند. سفر این هیات قبل از توقیف کشتی متخلف کره ای مورد توافق قرار گرفته […]

ورود هیئت کره ای به ایران برای نفتکش نیست

سعید خطیب زاده سخنگوی و امور خارجه:

هیئتی که وارد کشورمان شده است بخشی از هیات قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی است که قرار است روز یکشنبه به تهران سفر کند.

سفر این هیات قبل از توقیف کشتی متخلف کره ای مورد توافق قرار گرفته و دستور کار اصلی آن مذاکره در مورد چگونگی دسترسی به منابع مالی ایران در کره است.