رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعطای مدرک دانشگاه «آلبرتا»ی کانادا به ۵ دانشجوی قربانی هواپیمای اوکراینی

اعطای مدرک دانشگاه «آلبرتا»ی کانادا به ۵ دانشجوی قربانی هواپیمای اوکراینی دانشگاه آلبرتا در کانادا به یاد و خاطره ۵ دانشجوی ایرانی که جان خود را در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی از دست دادند، مدرک اعطا کرد. این ۵ مدرک به قربانیان این حادثه و دانشجویان دانشگاه آلبرتا یعنی “پونه گرجی”،”آرش پورضرابی”،”الناز نبیی”،”نسیم‌ رحمانی‌فر” و […]

اعطای مدرک دانشگاه «آلبرتا»ی کانادا به ۵ دانشجوی قربانی هواپیمای اوکراینی

دانشگاه آلبرتا در کانادا به یاد و خاطره ۵ دانشجوی ایرانی که جان خود را در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی از دست دادند، مدرک اعطا کرد.

این ۵ مدرک به قربانیان این حادثه و دانشجویان دانشگاه آلبرتا یعنی “پونه گرجی”،”آرش پورضرابی”،”الناز نبیی”،”نسیم‌ رحمانی‌فر” و “صبا سعادت” تعلق گرفت.